Jótállási szabályzat

Az ESAB garancia fedezi a tervezési és/vagy gyártási hibák miatt meghibásodott anyagok cseréjével járó, valamint a hibás alkatrész cseréjéhez ésszerűen szükséges időráfordítás költségeit. A garancia nem terjed ki a helytelen használatából eredő, vagy az olyan körülmények által okozott hibákra, amelyek nem tartoznak az ESAB ellenőrzése alá.
Az összes termékre vonatkozóan a jótállási idő a végfogyasztó által történő vásárlás időpontjától kezdődik (az adott termékünkre vonatkozó feltételeknek megfelelően érvényes időtartam és kezdő időpont).
Az elsőként készletre helyezett termékeket kell elsőként eladni, és a tárolási időszak nem lehet hosszabb 6 hónapnál.

Garanciaigény benyújtásának folyamata

Kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz a service@esab.nl e-mail címen
Rendelkeznie kell a sorozatszámot tartalmazó, vásárlást igazoló számlával. Hogy jobban nyomon követhesse a benyújtott igényét, javasoljuk, hogy regisztrálja gépét a honlapunkon.

Standard berendezés

 • Egy- és háromfázisú Buddy ™ - 24 hónap
 • 2015. január 1. után vásárolt Caddy ™, Rebel ™ gépek - 36 hónap
 • 2015. január 1. után vásárolt öngerjesztő hegesztőgenerátorok - 36 hónap
  (Honda, Yanmar és Perkins motorokra a gyártó 24 hónap jótállást vállal)
 • Renegade ™, Origo ™, Warrior ™, Aristo ™ sorozatba tartozó háromfázisú áramforrások
  és előtolók - 36 hónap
 • Cutmaster ™ sorozatba tartozó plazmavágó gépek - 36 hónap

Pisztolyok

 • TIG, MIG, Tweco és plazma pisztolyok és távvezérlők - 6 hónap
 • MXL 201, 271, 341, 411w, 511w - 12 hónap
 • Kézi plazma pisztolyok - 12 hónap
Minden hegesztőpisztoly és távvezérlő nem tartozik a garancia hatálya alá, hacsak egyértelműen be nem bizonyítható, hogy a hegesztőpisztoly vagy a távvezérlő meghibásodása anyaghiba vagy gyártási hibák miatt következett be.

Standard automatizálás és vágás

 • Minden standard automatizálás és vágás - 12 hónap

Pótalkatrészek

Különálló pótalkatrészek - 6 hónap.

Kopó alkatrészek

A kopó alkatrészek, mint például a gázterelők, huzalvezetők, huzalelőtoló görgők, áramátadók, áramátadók, adapterek, szűrők, hegesztőüvegek, tömlők, hegesztőkábelek, kábelcsomagok stb., nem tartoznak a garancia hatálya alá. Hacsak nem lehet egyértelműen bizonyítani, hogy a meghibásodás oka egy anyaghiba vagy gyártási hiba.

Személyi védőfelszerelések és tartozékok

Automatikus hegesztőpajzsok

 • Aristo Tech HD - 24 hónap
 •  WARRIOR Tech - 24 hónap
 • Sentinel A50  - 36 hónap

** A garanciaigény elutasításra kerül, ha az elektronikus kazettán ütés vagy egyéb behatás jelei láthatók

 

Egyéb tartozékok

 • G-Tech- 12 hónap
 • G-Tech Handy - 12 hónap
 • HCB pneumatikus kalapács - 12 hónap
 • Füstelszívás - 12 hónap
 • Szárítószekrények és száraztárolók - 12 hónap

Victor standard hegesztőgépek

 • Tweco 220AC / DC, 301AC / DC, 301TS Thermal Arc PowerMaster Plus 320SP, 400SP, 500SP- 36 hónap
 • 202AC / DC, Fabricator 181i, 211i, 252i, Fabricator 320C, 320S, 400S, 500S, 175SE, 175TE, 161S, 201TS -24 hónap
 • Opciók és tartozékok - 6 hónap
 • Kopó és pótalkatrészek - 3 hónap
 • Pisztoly kopás - nincs garancia

Victor vágógépek

 • Cutmaster sorozat - 36 hónap
 • Drag-Gun Plus, PAK-200i - 24 hónap
 • 1Torch™, SureLok ™ Torches és PCH / M-200 - 1 hónap
 • Egyéb pisztolyok - 6 hónap
 • Pótalkatrészek - 3 hónap
 • Pisztoly kopó alkatrészek - nincs garancia

 

Öngerjesztő hegesztő- és vágóberendezések

 • Edge ™ és G sorozatú szabályozók, 400-as sorozat, HD313, HC1200 sorozat és Bulldog pisztolyok - 60 hónap
 • Nagynyomású és nagy áramlási sebességű áramlásmérők, Könnyű pisztoly - 12 hónap
 • Pisztoly kopás - nincs garancia

Victor automatikus hegesztőberendezés

Nem tartozik az ESAB jótállása alá. Eladva a Thermal Dynamics Europe cégnek

HKS

1 év jótállás az alap egységre és a hozzá tartozó érzékelőkre.

Megjegyzés

A jótállás nem érvényesíthető, ha a problémákat a nem megfelelő tápfeszültség (ideértve a túlfeszültséget is), normál kopás és elhasználódás, a kézikönyv utasításainak be nem tartása, a szállítás vagy tárolás során keletkezett sérülések, tűz vagy a természeti csapások által okozott károk (pl. árvíz, villámcsapás, ....) okozza.

A jótállás érvényét veszti, ha a gyártó előzetes írásbeli engedélye nélkül módosítják a terméket, illetve ha a javításokat nem jóváhagyott alkatrészekkel vagy nem a karbantartási utasítások alapján végzik el.
Az ESAB az olyan javításokért, amely nem képezik a jótállás tárgyát, költséget számolhat fel. A közvetlen vagy közvetett kár és a profitkiesés nem tartozik a jótállás hatálya alá. A jótállási időszak alapja a 40 órás munkahét.

x

x

Loading..